logo
Sluiten

Aan de getoonde beelden kunnen
geen rechten worden ontleend.

Contact

Jong projectontwikkeling
Venestraat 17
8011 GJ Zwolle
06 24 864 767
info@jongprojectontwikkeling.nl

Ontwikkeling aan het Petuniaplein Westenholte

 

Aan het Petuniaplein in Westenholte ligt  het buurtwinkelcentrum. Op de plek  van het bestaande café en de bakkerij mist het winkelcentrum in onze ogen de gewenste kwaliteit en binding met het plein en de gebouwen in de omgeving. Daarom maken we plannen om de bebouwing op de begane grond, ter plaatse van de bakker, te verbeteren. Voor de exploitatie van het café wordt nog een nadere invulling gezocht. We doen dit verder door de bestaande panden te renoveren en twee bouwlagen met een kap boven deze panden te bouwen met daarin 22 zorgappartementen. De doelgroep van de zorgappartementen bestaat uit cliënten met een 24-uurs zorgvraag. Het betreft mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, zoals mensen met een beperking, zoals die nu in de bakkerij werken. De zorg wordt geboden door de Omega-groep. Voor meer informatie over Omega, klik op de volgende link: www.omegagroep.nl.

Hoe gaat het plan er uit zien?

Veelgestelde vragen

Om welk gebied gaat het?

Het gebied dat we willen veranderen maakt onderdeel uit van het winkelcentrum van Westenholte, aan het Petuniaplein. Het gaat om de panden met nummer 11 en 12, waar zich een café en een bakkerij bevinden.

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie?

In de bestaande situatie is er sprake van een café en een bakkerij op de begane grond. Voor de exploitatie van het café wordt nog een nadere invulling gezocht. De bakker blijft aanwezig. Boven het café en de bakkerij worden enkele bouwlagen toegevoegd waarin 22 zorgappartementen komen.

De appartementen worden verhuurd aan een zorginstelling. De doelgroep van de zorgappartementen bestaat uit cliënten met een 24-uurs zorgvraag. Het betreft mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, zoals mensen met een beperking, zoals die nu in de bakkerij werken.

Hoe gaat het plan er uit zien?

Op de homepage staat onder de kop ‘Hoe gaat het plan er uit zien?’ een impressie van het bouwplan. Het plan bestaat uit de bouw van twee delen die haaks op elkaar staan en het gedeelte boven het café. Functioneel gezien is er sprake van één geheel. Het plan wordt drie bouwlagen hoog met daarboven een laag met een schuine kap.

Daarnaast is door de gemeente een deel van het openbaar gebied heringericht om het Petuniaplein qua ruimte en uitstraling te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

Het plan voorziet in 22 appartementen voor zorgbehoevenden. Deze doelgroep heeft zelf geen auto. Wel ontstaat er extra parkeerbehoefte voor het verzorgend personeel en voor bezoekers van de bewoners van de appartementen. Voor dit plan is door een verkeerkundig bureau onderzoek gedaan of er in de omgeving van het plan voldoende parkeergelegenheid is. Dat blijkt het geval te zijn.

Zijn er al vergunningen verleend?

Nee. Voor het plan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag moet nog worden ingediend. De aankondiging daarvan vindt plaats via de website www.overheid.nl.

Zijn de plannen al definitief?

De plannen worden momenteel ook besproken met de gemeente, maar zijn nog niet definitief. Op basis van de informatie op deze website kunt u reageren op het plan. Wij bekijken uw reacties en bespreken deze wanneer het nodig is met u en/of met de gemeente. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen of aanvullingen op het plan. Indien u een reactie heeft gegeven zullen wij aan u terugkoppelen wat er met uw opmerking is gedaan.

 

Heeft u een suggestie?  Dat horen wij graag.

Kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Nee, dan kan formeel nog niet. Pas bij de publicatie van de omgevingsvergunning kunt u een formeel bezwaar indienen. Wij verwachten dat dit in het derde kwartaal van 2021 het geval is. U kunt uw bezwaren of opmerkingen al wel kenbaar maken via deze pagina. Mogelijk kunnen wij hier in de plannen dan nog rekening mee houden.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, maken we een aanvang met de bouwwerkzaamheden gemaakt. Over de exacte start van de werkzaamheden en de duur van de bouw informeren we direct belanghebbenden (omwonenden) tijdig.

Wat gaat er met het kunstwerk gebeuren?

Kunstenaar Jan Baetsen heeft in 1975 het kunstwerk ‘Halve Cirkels’ gemaakt t.b.v. een bibliotheekfiliaal aan het Petuniaplein. Het kunstobject is een duidelijk voorbeeld van plaats- en situatiegebonden kunst, het is een verbeelding van een boekenwurm die door het bibliotheekpand kruipt. De bibliotheek is al geruime tijd weg en het kunstwerk is niet in te passen in het nieuwbouwproject. Daarom is in overleg met de kunstenaar besloten het kunstwerk te verwijderen als gestart wordt met de bouw. Het rvs-materiaal krijgt een herbestemming als grondstof voor nieuwe kunst van jonge kunstenaars. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. Wim Heersink (beleidsadviseur kunst en cultuur) via w.heersink@zwolle.nl of 038-4982419.

Wat vindt u?

Woont u in de buurt, dan betrekken wij u graag bij de plannen. Laat ons weten wat uw vragen of opmerkingen zijn en laat uw mailadres achter zodat wij u op de hoogte kunnen houden.